טמבוריני

ירושלים (בתוך החומה)

ירושלים (מחוץ לחומה)

בית-לחם (הרשות הפלסטינאית)

רמאללה (הרשות הפלסטינאית)

אזור השפלה

פתח תקווה

עוגבי אימון או ליווי בעלי מקלדת ידיים אחת ללא מקלדת רגליים

עוגבים ישנים שפורקו לאחר שנת 1990