עוגב יעקב מוסקט

עוגב מס.40 | עוגב הבית של יעקב מוסקט

בשנת 1977 רכש יעקב מוסקט את העוגב מתוצרת וואלקר מכנסיית עמנואל ביפו אשר היה שם מאז 1904. כאשר נרכש עוגב זה, הוא היה במצב שלא אפשר נגינה בו. גדעון שמיר בנה את הכלי מחדש והתאים אותו לסלון של מר מוסקט. לאחר שמר מוסקט עבר לדירה אחרת ב 1993 העוגב עבר שינויים והתאמות נוספים. העוגב המקורי כלל 8 מחללות. גובהו של הסלון הוביל את גדעון שמיר למקם את מחללות המקלדת הראשית מתחת למחללות מקלדת ה-Swell. שמיר הוסיף 3 מחללות חדשות: Regale למקלדת הראשונה ו-'4 Rohrflöte ו-'2 Blockflöteלשנייה. שתי דוושות ה-Swell אשר פותחות וסוגרות את תריסי הפלקסיגלס הן גם חידוש של גדעון שמיר בעוגב זה. בנוסף נוספו שני כפתורים שמטרתם לגרום למחללת ה Regal כאשר היא מוצמדת למקלדת הרגליים להיות בגבהי '8 או '4.

תאור העוגב

תיאור העוגב 11 מִחללות

מקלדת ראשונה (תחתונה) 56 קלידים

חליל '4
שליט '4
קוינטה 2/3 2
אוקטבה '2
רגאל '8

מקלדת שנייה (עליונה)

חליל רך '8
דבור '8
חליל '4
חליל '2

מקלדת רגליים ישרה 30 קלידים

פומר '16 (בעוגב המקורי היה שליט '8 במקלדת הראשית) חליל רך '8
רגאל '8 (מהמקלדת הראשונה)

II-I, II-P, I-P

המקלדת הראשית והמחללות שלה – מכאניות

המקלדת השנייה – פנאומטית