קונצרטים לעוגב | עוגבים | חובבי העוגב בישראל בעמותת אוצר המוסיקה היהודית ע"ר 580600708 | The Organ at the Lutheran church Ramallah

The Organ at the Lutheran church Ramallah

Home page  |  The organs of Israel  |  Forthcoming concerts  |  Videos  |  Contact us

 

 

Organ n. 31 | The Organ at the Lutheran church  Ramallah

Constructed by the German organ-builder Walcker.
Separated stops.

Disposition 6 stops

Manual

Gedackt 8'
Principal 4'
Flûte à cheminée 4'
Octavin 2'

Mixture II-III

Pedal

Soubasse 16'