קונצרטים לעוגב | עוגבים | חובבי העוגב בישראל בעמותת אוצר המוסיקה היהודית ע"ר 580600708 | Organ of the Kibbutz Shefaiim

Organ of the Kibbutz Shefaiim

Home page  |  The organs of Israel  |  Forthcoming concerts  |  Videos  |  Contact us

 

 

 

Organ n. 54 |Organ of the Kibbutz Shefaiim

The collective village (kibbutz) Shefaiim holds a small
organ made by the german organ-builder Schuke.
This organ has one keyboard with three stops.