קונצרטים לעוגב | עוגבים | חובבי העוגב בישראל בעמותת אוצר המוסיקה היהודית ע"ר 580600708 | Organ of the Church of the Alliance in Abu-Gosh

Organ of the Church of the Alliance in Abu-Gosh


Home page  |  The organs of Israel  |  Forthcoming concerts  |  Videos  |  Contact us

 

 

 

Organ n. 53 | Organ of the Church of the Alliance in Abu-Gosh

Mr G. Cohen who heads the Choral Music Festival of
Abu-Gosh has purchased this small accompaniment
organ and placed it in the Church of the Alliance which
stands at the top of the hill above the village. Like the
Tel-Aviv Museum organ, this instrument was built by
the Klop company. It has four stops on one keyboard.
A special mention must be made of the outstanding
acoustics of this church.