קונצרטים לעוגב | עוגבים | חובבי העוגב בישראל בעמותת אוצר המוסיקה היהודית ע"ר 580600708 | Organ of the Tel-Aviv Museum

Organ of the Tel-Aviv Museum

Home page  |  The organs of Israel  |  Forthcoming concerts  |  Videos  |  Contact us

 

 

 

Organ n. 51 | Organ of the Tel-Aviv  Museum

This small instrument has been made by the Dutch organ-
builder Klop who specialises himself in building wood-pipes
organs. It is mostly used in baroque music concerts
organized from time to time at the Museum. It has one
keyboard and three and a half stops.