קונצרטים לעוגב | עוגבים | חובבי העוגב בישראל בעמותת אוצר המוסיקה היהודית ע"ר 580600708 | Organ of the Israel Broadcasting Corporation

Organ of the Israel Broadcasting Corporation

Home page  |  The organs of Israel  |  Forthcoming concerts  |  Videos  |  Contact us

 

 

 

Organ n. 51 | Organ of the Israel Broadcasting Corporation

Organ of the Israel Broadcasting Corporation
This small accompaniment organ belongs to the Kol Israel,
the Broadcasting Corporation, and is kept at the Jerusalem
Theater where it is sometimes used by the Kol Israel
Symphonic Orchestra. It was built by the German organ-
builder Mayer. It has one keyboard and four stops.