קונצרטים לעוגב | עוגבים | עמותת חובבי העוגב בישראל | Festival International d'Orgue d'Israël 2018-2019


 

 Festival International d'Orgue d'Israël

2018-2019

Directeur musical: Yuval Rabin

 

 Jérusalem

 

Date et Heure

Salle de concert

Organiste 

15-06-2019

à 11 heures

Eglise de la Dormition  Mont Sion
PROGRAMME

Prof. Stefan Viegelahn (Allemagne)

13-07-2019

à 11 heures

Eglise de la Dormition  Mont Sion
PROGRAMME

Roman Krasnovsky (Israel)

 

Haïfa

 

Date et Heure

Salle de concert

Organiste 

14-06-2019

à 11 heures

 

Auditorium du Musée Hecht
Université de Haïfa

PROGRAMME

 

Prof. Stefan Viegelahn (Allemagne)

 05-07-2019

à 10.15 Avant-propos

à 11.00  Concert

 

Auditorium du Musée Hecht
Université de Haïfa
PROGRAMME

                  Yuval Rabin (Israel-Suisse) 
 

 

 

Billets:   60 NIS (ou 90 NIS si indiqué différemment)

 

Carte de membre cotisation annuelle: 250 NIS (entrée libre à tous les concerts) 

                                                                         

Renseignements et réservations:   054-5316994

 

 

 

 

Autres Concerts

 

Festival d'orgue "Terra Sancta"  Entrée libre Contribution a la sortie

Jérusalem 

 

Date et Heure

Salle de Concert

 Organiste

    

 

(


 

 


 

 

Tel-Aviv

Date et Heure

Salle de Concert

 Organiste

 

 

 

 

 


 

"

Nazareth

Date et Heure

Salle de Concert

 Organiste