קונצרטים לעוגב | עוגבים | עמותת חובבי העוגב בישראל | video Michel Colin

video Michel Colin

The Israel International Organ Festival 2013-2014

Organ concert

Dormition Abbey Mount Zion Jerusalem
22 March 2014 at 11 a.m.
Organist: Michel Colin (France)

Concert:

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Prelude and fugue in C Dur BWV 547

Prelude:

 

 Fugue:

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

The Swan, from the "Carnaval des animaux"
(adapted for organ by Alexandre Guilmant)

Religious March

Alexandre Guilmant
(1837-1911)

Mélodie op 46

 Christmas Carol from Poland

March in D Dur op 39

Léon Boëllmann
(1897-1862)
Suite Gothique:
-Entrée
-Menuet Gothique
-Prière à Notre-Dame
-Toccata

 


Louis Vierne
(1937-1870)
Allegro vivace from the 1rst symphony

Largo from the 3rd symphony

Joseph Bonnet
(1944-1884)

Ariel

Variations de concert

BIS:
Johann Sebastian Bach
(1750-1685)

Sinfonia for organ and orchestra from the Cantata 29
(Transcription to organ solo by Michel Colin)